Ajo që Besojnë Bahá’ -të

Bahá’u’lláh -u dhe Besëlidhja e Tij

Shtëpia Universale e Drejtësisë

Artikuj dhe burime

Një përzgjedhje e deklaratave, leximeve dhe materialeve të tjera që ofrojnë një eksplorim të institucionit të Shtëpisë Universale të Drejtësisë.

Kushtetuta

Kushtetuta e Shtëpisë Universale të Drejtësisë

Kushtetuta e Shtëpisë Universale të Drejtësisë u hartua menjëherë pasi trupi u zgjodh për herë të parë në 1963 dhe u përfundua dhe u nënshkrua në 1972.

Deklarata kryesore

Premtimi i Paqes Botërore

Në 1985, Shtëpia Universale e Drejtësisë iu drejtua një mesazh popujve të botës duke i ftuar ata të konsiderojnë se një rend i ri shoqëror mund të nxitet nga të gjithë njerëzit e shohin veten si anëtarë të një familje universale. Ky mesazh iu paraqit udhëheqësve botërorë dhe të tjerëve të panumërt gjatë Vitit Ndërkombëtar të Paqes të Kombeve të Bashkuara.

Letër Drejtuesve Fetarë të Botës

Në prill 2002, Shtëpia Universale e Drejtësisë ftoi udhëheqësit e komuniteteve fetare të botës të rishqyrtojnë çështjet që qëndrojnë në zemër të veprimtarisë ndërfetare.

Lexime të Zgjedhura mbi Themelimin e Shtëpisë Universale të Drejtësisë

Nga Shkrimet e Bahá’u’lláh

Shtëpia Universale e Drejtësisë është themeluar në Shkrimet e Bahá’u’lláh-ut, i Cili urdhëroi që ajo të merrte autoritetin mbi fenë e Tij dhe të sundonte mbi çështjet që Ai nuk e kishte përcaktuar tashmë. Ai deklaroi se Shtëpia e Drejtësisë duhet të jetë “një strehë për të varfërit dhe nevojtarët” dhe të ruajë pozicionin e fesë.

Nga Shkrimet e ‘Abdu’l-Bahá

‘Abdu’l-Bahá theksoi autoritetin e Shtëpisë së Drejtësisë. Ai tha se do të ishte nën mbrojtjen e Bahá’u’lláh -ut dhe i frymëzuar nga Fryma e Shenjtë.

Ekstrakte nga letra dhe kabllo të shkruara nga Shoghi Effendi

Shoghi Effendi i kushtoi 36 vitet e shërbesës së tij ndërtimit sistematik të institucioneve kombëtare dhe lokale të komunitetit Bahá’í, duke e përgatitur atë për zgjedhjen e Shtëpia Universale e Drejtësisë.

Lexim i mëtejshëm

Bibliografia e leximit të rekomanduar

Një listë e leximeve të mëtejshme mbi këtë temë është në dispozicion këtu.

© 2021 cheerzo Komuniteti Ndërkombëtar
Scroll to Top