Ajo që Besojnë Bahá’ -të

Jeta e Shpirtit

Një jetë me dhënie bujare

Artikuj dhe Burime

Një përzgjedhje e materialeve burimore në temën e dhënies bujare.

Ese

Altruizmi dhe Zgjerimi në Fenë Bahá’ Në këtë punim, të paraqitur për herë të parë në një konferencë ndërkombëtare të mbajtur në Raziejowice, Poloni, në 1989, Wendy M. Heller dhe Hoda Mahmoudi eksplorojnë altruizmin si një komponent kryesor të ndryshimeve shoqërore.

Lexim i mëtejshëm

Bibliografia e leximit të rekomanduar

Një listë e leximeve të mëtejshme mbi këtë temë është në dispozicion këtu.
© 2021 cheerzo Komuniteti Ndërkombëtar
Scroll to Top