Ajo që Besojnë Bahá’ -të

Zoti dhe Krijimi i Tij

Paqe Universale 

Artikuj dhe burime

Një përzgjedhje e leximeve, eseve dhe materialeve burimore mbi temën e paqes universale
Zbulesa

Artikuj dhe burime

Një përzgjedhje e leximeve, eseve dhe materialeve burimore mbi temën e Zbulesës.

Nga Udhëzimet e Shtëpisë Universale të Drejtësisë

Letër Drejtuesve Fetarë të Botës

Në prill 2002, Shtëpia Universale e Drejtësisë ftoi udhëheqësit e komuniteteve fetare të botës të rishqyrtojnë çështjet që qëndrojnë në zemër të veprimtarisë ndërfetare.

Deklarata dhe komente

Një Besim i Përbashkët

Përgatitur në 2005 nën mbikëqyrjen e Shtëpisë Universale të Drejtësisë, ky koment rishikon pasazhe përkatëse si nga Shkrimet e Bahá’u’lláh-ut ashtu edhe nga shkrimet e shenjta të Besimeve të tjera në sfondin e krizës bashkëkohore të sektarizmit.

Promovimi i tolerancës fetare

Në këtë parashtrim-paraqitur në Komisionin e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut në 1995-Komuniteti Ndërkombëtar Bahá’ suggests sugjeron një rishqyrtim të kujdesshëm të koncepteve të zakonshme se fetë janë kontradiktore dhe se doktrinat dhe praktikat që konsiderohen të rreme duhet të sulmohen.

Ese

‘Krijuesi’ nga Qëllimi i Realitetit Fizik

Ky ekstrakt, i marrë nga Qëllimi i Realitetit Fizik nga John Hatcher, eksploron sesi Zoti bëhet i njohur për njerëzimin dhe si mund të zhvillojmë një marrëdhënie personale me diçka që në thelb është e panjohur.

Vazhdimësia e Fesë

Në këtë ese, botuar për herë të parë në Bota Bahá’ Vëllimi VI , 1934-1936, Stanwood Cobb përshkruan sesi feja nuk vjen rastësisht, por është pjesë e një plani të vazhdueshëm për evolucionin shpirtëror të njerëzimit.

Worldwatch: Dialog ndërfetar

Në këtë ese, botuar për herë të parë në Bota Bahá’í 1999-2000 , Ann Boyles shikon përparimet e bëra dhe sfidat që na presin në fushën e dialogut ndërfetar.

Lexim i mëtejshëm

Bibliografia e leximit të rekomanduar

Një listë e leximeve të mëtejshme mbi këtë temë është në dispozicion këtu.

© 2021 cheerzo Komuniteti Ndërkombëtar
Scroll to Top