Ajo që Besojnë Bahá’ -të

Jeta e Shpirtit

Një jetë me dhënie bujare

Citimet

Një përzgjedhje hyrëse e ekstrakteve nga shkrimet Bahá’í me temën e dhënies bujare.

O FILMIJ OFT E Pluhurit! Tregojuni të pasurve psherëtimën e mesnatës së të varfërve, që moskujdesi t’i çojë ata në rrugën e shkatërrimit dhe t’i privojë ata nga Pema e Pasurisë. Të japësh dhe të jesh bujar janë atributet e Mia; mirë me atë që zbukurohet me virtytet e Mia.

( Bahá’u’lláh, Fjalët e fshehura , Persishtja, nr. 49 )

Jini bujarë në prosperitet dhe mirënjohës në fatkeqësi. Jini të denjë për besimin e fqinjit tuaj dhe shikojeni atë me një fytyrë të ndritshme dhe miqësore. Bëhu një thesar për të varfërit, një këshillues për të pasurit, një përgjigës ndaj thirrjes së nevojtarëve, një ruajtës i shenjtërisë së zotimit tënd. Jini të drejtë në gjykimin tuaj dhe të kujdesshëm në fjalimin tuaj. Mos u bëni të padrejtë ndaj askujt dhe tregoni gjithë butësinë ndaj të gjithë njerëzve. Bëhuni si një llambë për ata që ecin në errësirë, një gëzim për të pikëlluarit, një det për të eturit, një strehë për të pikëlluarit, një mbështetës dhe mbrojtës i viktimës së shtypjes. Le të dallojë integriteti dhe drejtësia të gjitha veprimet e tua. Bëhu një shtëpi për të huajin, një balsam për vuajtjet, një kullë force për të arratisurit. Bëhuni sy për të verbërit dhe një dritë udhëzuese për këmbët e atyre që gabojnë. Bëhuni një zbukurim për fytyrën e së vërtetës, një kurorë për ballin e besnikërisë, një shtyllë e tempullit të drejtësisë, një frymë jete për trupin e njerëzimit, një flamur i ushtrive të drejtësisë, një ndriçues mbi horizontin e virtytit , një vesë në tokën e zemrës së njeriut, një arkë në oqeanin e dijes, një diell në qiellin e bujarisë, një perlë në diademën e mençurisë, një dritë ndriçuese në kupën qiellore të brezit tënd, një frut mbi pemën të përulësisë.

( Bahá’u’lláh, Letër drejtuar Birit të Ujkut )

Dhe nderi dhe dallimi i individit qëndron në këtë, që ai midis gjithë turmave të botës duhet të bëhet burim i së mirës shoqërore. A mund të imagjinohet ndonjë dhuratë më e madhe se kjo, që një individ, duke parë brenda vetes, të gjejë se me anë të hirit konfirmues të Perëndisë ai është bërë shkaku i paqes dhe mirëqenies, i lumturisë dhe përparësisë për shokët e tij?

( ‘Abdu’l-Bahá, Sekreti i Qytetërimit Hyjnor )

Për ju unë dua dallim shpirtëror-domethënë, ju duhet të bëheni të shquar dhe të dalluar në moral. Në dashurinë e Zotit ju duhet të dalloheni nga gjithçka tjetër. Ju duhet të bëheni të dalluar për dashurinë e njerëzimit, për unitetin dhe pajtimin, për dashurinë dhe drejtësinë. Shkurtimisht, ju duhet të bëheni të dalluar në të gjitha virtytet e botës njerëzore – për besnikërinë dhe sinqeritetin, për drejtësinë dhe besnikërinë, për qëndrueshmërinë dhe qëndrueshmërinë, për veprat filantropike dhe shërbimin ndaj botës njerëzore, për dashurinë ndaj çdo qenie njerëzore, për unitetin dhe në përputhje me të gjithë njerëzit, për heqjen e paragjykimeve dhe promovimin e paqes ndërkombëtare. Së fundi, ju duhet të bëheni të dalluar për ndriçimin qiellor dhe për marrjen e dhurimeve të Perëndisë. Unë dëshiroj këtë dallim për ju. Kjo duhet të jetë pika dalluese mes jush.

( ‘Abdu’l-Bahá, Shpallja e Paqes Universale )

Merita e njeriut qëndron në shërbim dhe virtyt dhe jo në shfaqjen e pasurisë dhe pasurisë. Kini kujdes që fjalët tuaja të pastrohen nga trillimet boshe dhe dëshirat e kësaj bote dhe veprat tuaja të pastrohen nga dinakëria dhe dyshimi.

( Pllakat e Bahá’u’lláh , Lawh-i-Hikmat )

Ne duhet të jemi si burimi ose burimi që po zbrazet vazhdimisht nga gjithçka që ka dhe po rimbushet vazhdimisht nga një burim i padukshëm. Të japim vazhdimisht për të mirën e shokëve tanë të pashqetësuar nga frika e varfërisë dhe të mbështetur në bujarinë e pafund të Burimit të të gjitha pasurive dhe të gjitha të mirave – ky është sekreti i së drejtës duke jetuar.

(Shoghi Effendi, Lajmet Bahá’í , nr. 13, shtator 1926)

O SHERRBIMTARI IM! Njerëzit më të mirë janë ata që fitojnë jetesën me thirrjen e tyre dhe shpenzojnë mbi veten dhe mbi të afërmit e tyre për dashurinë e Zotit, Zotit të të gjitha botëve.

( Bahá’u’lláh, Fjalët e fshehura, Persishtja, nr. 82 )

Jini të shqetësuar me shqetësime për nevojat e epokës në të cilën jetoni dhe përqendroni diskutimet tuaja në nevojat dhe kërkesat e saj.

( Pastrime nga Shkrimet e Bahá’u’lláh , CVI )

Thuaj: Të më ndihmosh mua është të mësosh Kauzën Time. Kjo është një temë me të cilën janë ngarkuar Pllaka të tëra. Ky është urdhërimi i pandryshueshëm i Zotit, i përjetshëm në të kaluarën, i përjetshëm në të ardhmen.

( Pllakat e Bahá’u’lláh , Lawh-i-Síyyid-i-Mihdíy-i-Dahájí ) < /p>

Promovoni zhvillimin e qyteteve të Perëndisë dhe vendeve të Tij dhe lavdërojeni Atë në to me thekse të gëzueshme të atyre të Tij të favorizuar. Në të vërtetë, zemrat e njerëzve ngrihen nëpërmjet fuqisë së gjuhës, ashtu si shtëpitë dhe qytetet ndërtohen me dorë dhe mjete të tjera.

( Bahá’u’lláh, Kitáb-i-Aqdas )

Eksploroni më shumë për një jetë bujare…
  • Ju mund të gjeni lexime, ese dhe materiale burimore për këtë temë në Artikujt dhe Burimet
© 2021 cheerzo Komuniteti Ndërkombëtar
Scroll to Top