Ajo që Besojnë Bahá’ -të

Marrëdhëniet thelbësore

Individi dhe Shoqëria

Citimet

Një përzgjedhje hyrëse e ekstrakteve nga shkrimet Bahá’í mbi temën e marrëdhënies midis individit dhe shoqërisë.

O BIR OF I SHPIRTIT! Më i dashuri nga të gjitha gjërat në shikimin Tim është Drejtësia; mos u largo prej saj nëse më do Mua dhe mos e lër pas dore që të të besoj ty. Me ndihmën e saj do të shihni me sytë tuaj dhe jo me sytë e të tjerëve, dhe do të njihni njohuritë tuaja dhe jo njohuritë e të afërmit tuaj. Medito për këtë në zemrën tënde; si te duhet te jesh. Me të vërtetë drejtësia është dhurata Ime për ty dhe shenja e dashamirësisë Sime. Vendoseni atë para syve tuaj.

( Bahá’u’lláh, Fjalët e fshehura , arabe nr. 2 )

Njohuria është si krahë për jetën e njeriut, dhe një shkallë për ngjitjen e tij. Blerja e tij është detyrë e të gjithëve. Sidoqoftë, njohuritë e shkencave të tilla duhet të merren ashtu siç mund të përfitojnë popujt e tokës, dhe jo ato që fillojnë me fjalë dhe përfundojnë me fjalë. Me të vërtetë është i madh pretendimi i shkencëtarëve dhe zejtarëve mbi popujt e botës.

( Pllakat e Bahá’u’lláh , Tajallíy t )

Dhe nderi dhe dallimi i individit qëndron në këtë, që ai midis gjithë turmave të botës duhet të bëhet burim i së mirës shoqërore. A mund të imagjinohet ndonjë dhuratë më e madhe se kjo, që një individ, duke parë brenda vetes, të gjejë se me anë të hirit konfirmues të Perëndisë ai është bërë shkaku i paqes dhe mirëqenies, i lumturisë dhe përparësisë për shokët e tij? Jo, nga Zoti i vetëm i vërtetë, nuk ka lumturi më të madhe, as kënaqësi më të plotë.

( ‘Abdu’l-Bahá, Sekreti i Qytetërimit Hyjnor )

Zoti na ka dhënë sy, që ne të shikojmë përreth nesh në botë dhe të kapim çdo gjë që do të çojë më tej qytetërimin dhe artet e të jetuarit. Ai na ka dhënë veshë, që ne të dëgjojmë dhe të përfitojmë nga mençuria e dijetarëve dhe filozofëve dhe të ngrihemi për ta promovuar dhe praktikuar atë. Ndjesitë dhe aftësitë na janë dhënë, për t’iu përkushtuar shërbimit të së mirës së përgjithshme; kështu që ne, të dalluar mbi të gjitha format e tjera të jetës për perceptueshmëri dhe arsye, duhet të punojmë në çdo kohë dhe në të gjitha linjat, qoftë rasti i madh apo i vogël, i zakonshëm apo i jashtëzakonshëm, derisa i gjithë njerëzimi të mblidhet në mënyrë të sigurtë në kështjellën e padepërtueshme të dijes Me Ne duhet të krijojmë vazhdimisht baza të reja për lumturinë njerëzore dhe të krijojmë dhe promovojmë mjete të reja drejt këtij qëllimi. Sa i shkëlqyer, sa i nderuar është njeriu nëse ngrihet për të përmbushur përgjegjësitë e tij; sa i mjerë dhe i përbuzshëm, nëse mbyll sytë për mirëqenien e shoqërisë dhe humb jetën e tij të çmuar në ndjekjen e interesave të tij egoiste dhe përparësive personale. Lumturia më e lartë i takon njeriut dhe ai sheh shenjat e Zotit në botë dhe në shpirtin e njeriut, nëse ai nxit kalin e përpjekjeve të larta në arenën e qytetërimit dhe drejtësisë.

( ‘Abdu’l-Bahá, Sekreti i Qytetërimit Hyjnor )

Ne nuk mund ta veçojmë zemrën e njeriut nga mjedisi jashtë nesh dhe të themi se pasi të reformohet njëra prej tyre gjithçka do të përmirësohet. Njeriu është organik me botën. Jeta e tij e brendshme formon mjedisin dhe në vetvete është gjithashtu e prekur thellë prej tij. Njëri vepron mbi tjetrin dhe çdo ndryshim i qëndrueshëm në jetën e njeriut është rezultat i këtyre reagimeve të ndërsjella.

(Letër e shkruar në emër të Shoghi Effendiut, Për një besimtar individual, 17 shkurt 1933)

Ka disa koncepte themelore që të gjithë duhet të kenë parasysh. Njëra është përqendrimi i dijes në ekzistencën shoqërore. Përjetësimi i injorancës është një formë më e rëndë e shtypjes; ai përforcon muret e shumta të paragjykimeve që qëndrojnë si barriera në realizimin e njëshmërisë së njerëzimit, njëherësh qëllimi dhe parimi i funksionimit të Zbulesës së Bahá’u’lláh -ut. Qasja në njohuri është e drejtë e çdo qenieje njerëzore, dhe pjesëmarrja në gjenerimin, zbatimin dhe shpërndarjen e tij një përgjegjësi që të gjithë duhet ta mbajnë në ndërmarrjen e madhe të ndërtimit të një qytetërimi të begatë botëror – secili individ sipas talenteve dhe aftësive të tij ose të saj. Drejtësia kërkon pjesëmarrje universale.

( Shtëpia Universale e Drejtësisë, Për Bahá’í -të e Botës, Ridván 2010 )

Lidhur me reciprocitetin dhe bashkëpunimin, secili anëtar i organit politik duhet të jetojë në komoditetin dhe mirëqenien maksimale sepse secili anëtar individual i njerëzimit është anëtar i trupit politike, dhe nëse një anëtar është në ankth ose është i prekur nga ndonjë sëmundje, të gjithë anëtarët e tjerë duhet domosdoshmërisht të vuajnë. Për shembull, një anëtar i organizmit njerëzor është syri. Nëse syri duhet të preket, ai mundim do të prekte të gjithë sistemin nervor. Prandaj, nëse një anëtar i trupit politik goditet, në realitet, nga pikëpamja e lidhjes simpatike, të gjithë do ta ndajnë atë vuajtje pasi ky [i pikëlluari] është anëtar i grupit të anëtarëve, një pjesë e së tërës. A është e mundur që një anëtar ose pjesë të jetë në ankth dhe anëtarët e tjerë të jenë të qetë? Është e pamundur! Prandaj, Zoti ka dëshiruar që në trupin politik të njerëzimit secili të gëzojë mirëqenie dhe rehati të përsosur.

( ‘Abdu’l-Bahá, Shpallja e Paqes Universale )

Bota e politikës është si bota e njeriut; ai është farë në fillim, dhe më pas kalon me shkallë në gjendjen e embrionit dhe fetusit, duke marrë një strukturë kockore, duke u veshur me mish, duke marrë formën e tij të veçantë, derisa më në fund arrin në planin ku mund të përmbushë në mënyrë të përshtatshme fjalët : “Krijuesi më i shkëlqyeshëm”. Ashtu si kjo është një kërkesë e krijimit dhe bazohet në Urtësinë universale, bota politike në të njëjtën mënyrë nuk mund të evoluojë menjëherë nga nadiri i defektivitetit në zenitin e drejtësisë dhe përsosmërisë. Përkundrazi, individët e kualifikuar duhet të përpiqen ditën dhe natën, duke përdorur të gjitha ato mjete që do të çojnë në përparim, derisa qeveria dhe njerëzit të zhvillohen përgjatë çdo linje nga dita në ditë dhe madje nga momenti në moment.

( ‘Abdu’l-Bahá, Sekreti i Qytetërimit Hyjnor )

Eksploro më shumë për Individin dhe Shoqërinë…
  • Mund të gjeni lexime, ese dhe materiale burimore mbi këtë temë në Artikujt dhe Burimet
© 2021 cheerzo Komuniteti Ndërkombëtar
Scroll to Top