Ajo që Besojnë Bahá’ -të

Jeta e Shpirtit

Karakteri dhe Sjellja

Dashuri dhe Njohuri

Cilësitë shpirtërore lulëzojnë ndërsa dashuria dhe njohuria rriten brenda mendjeve dhe zemrave tona. Në këtë proces, ne bëhemi më të mirë dhe më të aftë për të dalluar atë që është e favorshme për lartësinë dhe atë që çon në poshtërim, dhe ne përparojmë në të kuptuarit tonë të universit fizik, qenies njerëzore, shoqërisë dhe jetës së shpirtit. Dashuria rritet me njohuri dhe mirëkuptimi i vërtetë shtohet nga dashuria. Thuaj: Nga ligjet e Mia mund të nuhasë aroma e ëmbël e veshjes Sime dhe me ndihmën e tyre standardet e Fitores do të mbillen në majat më të larta. Gjuha e fuqisë Sime, nga qielli i lavdisë Sime të gjithëfuqishme, i është drejtuar krijimit Tim këto fjalë: “Vëzhgoni urdhërimet e Mia, për dashurinë e bukurisë Sime”. Lum ai dashnor që ka thithur aromën hyjnore të të Shumëdashurit të tij nga këto fjalë, e ngarkuar me parfumin e një hiri që asnjë gjuhë nuk mund ta përshkruajë.

Bahá’u’lláh, Kitáb-i-Aqdas

Pasi krijoi botën dhe gjithçka që jeton dhe lëviz në të, Ai, përmes veprimit të drejtpërdrejtë të Vullnetit të Tij të pakontrolluar dhe sovran, zgjodhi t’i japë njeriut dallimi dhe aftësia unike për ta njohur Atë dhe për ta dashur Atë – një aftësi që duhet patjetër të konsiderohet si impulsi gjenerues dhe qëllimi kryesor që qëndron në themel të gjithë krijimit…

Pastrime nga Shkrimet e Bahá’u’lláh , f. XXVII

Artet, zanatet dhe shkencat lartësojnë botën e qenies dhe janë të favorshme për lartësimin e saj. Njohuria është si krahë për jetën e njeriut, dhe një shkallë për ngjitjen e tij. Fitimi i saj është i detyrueshëm për këdo … Në të vërtetë, njohuria është një thesar i vërtetë për njeriun dhe një burim lavdie, bujarie, gëzimi, ekzaltimi, gëzimi dhe gëzimi për të. Lum njeriu që kapet pas tij dhe mjerë ai i shkujdesuri.

Bahá’u’lláh, Letër drejtuar Birit të Ujkut < /p>

Në botën e ekzistencës nuk ka vërtet fuqi më të madhe se fuqia e dashurisë. Kur zemra e njeriut ndizet nga flaka e dashurisë, ai është gati të sakrifikojë gjithçka – edhe jetën e tij.

‘Abdu’l-Bahá, Bisedimet në Paris

Zoti na ka dhënë sy, që ne të shikojmë përreth nesh në botë dhe të kapim çdo gjë që do të çojë më tej qytetërimin dhe artet e të jetuarit. Ai na ka dhënë veshë, që ne të dëgjojmë dhe të përfitojmë nga mençuria e dijetarëve dhe filozofëve dhe të ngrihemi për ta promovuar dhe praktikuar atë. Ndjesitë dhe aftësitë na janë dhënë, për t’iu përkushtuar shërbimit të së mirës së përgjithshme; kështu që ne, të dalluar mbi të gjitha format e tjera të jetës për perceptueshmëri dhe arsye, duhet të punojmë në çdo kohë dhe në të gjitha linjat, qoftë rasti i madh apo i vogël, i zakonshëm apo i jashtëzakonshëm, derisa i gjithë njerëzimi të mblidhet në mënyrë të sigurtë në kështjellën e padepërtueshme të dijes Me Ne duhet të krijojmë vazhdimisht baza të reja për lumturinë njerëzore dhe të krijojmë dhe promovojmë mjete të reja drejt këtij qëllimi. Sa i shkëlqyer, sa i nderuar është njeriu nëse ngrihet për të përmbushur përgjegjësitë e tij; sa i mjerë dhe i përbuzshëm, nëse mbyll sytë për mirëqenien e shoqërisë dhe humb jetën e tij të çmuar në ndjekjen e interesave të tij egoiste dhe përparësive personale.

‘Abdu’l-Bahá, Sekreti i Qytetërimit Hyjnor

Kur vëzhgojmë fenomenet e universit, kuptojmë se boshti rreth të cilit rrotullohet jeta është dashuria, ndërsa boshti rreth të cilit sillet vdekja dhe shkatërrimi armiqësi dhe urrejtje… Dëshmia është e qartë se në të gjitha shkallët dhe mbretëritë uniteti dhe marrëveshja, dashuria dhe shoqërimi janë shkaku i jetës, ndërsa përçarja, armiqësia dhe ndarja çojnë gjithnjë në vdekje. Prandaj, ne duhet të përpiqemi me jetën dhe shpirtin në mënyrë që dita ditës uniteti dhe marrëveshja të rritet mes njerëzimit dhe që dashuria dhe afërsia të bëhen më shkëlqyeshëm dhe të dukshme.

‘Abdu’l-Bahá, Shpallja e Paqes Universale

© 2021 cheerzo Komuniteti Ndërkombëtar
Scroll to Top