Ajo që Besojnë Bahá’ -të

Marrëdhëniet thelbësore

Individi dhe Shoqëria

Komuniteti

Qeniet njerëzore nuk janë krijuar për të jetuar vetëm, por, përkundrazi, për t’iu përkitur komuniteteve. Bashkëpunimi me të tjerët është jetik për mirëqenien dhe përparimin tonë. “ Disa kafshë janë të izoluara dhe udhëheqin një ekzistencë të veçantë larg llojit të tyre “, tha ‘Abdu’l-Bahá. “ Por kjo është e pamundur për njeriun. Në jetën dhe të qenit bashkëpunimi dhe shoqërimi janë thelbësore. Përmes shoqërimit dhe takimit ne gjejmë lumturi dhe zhvillim, individual dhe kolektiv . ” 1 Komunitetet, natyrisht, mund të dalin nga lloje të ndryshme shoqërimesh, për shembull, banorët e një fshati ose lagjeje, ndjekësit e një feje, ata që lidhen me jetën e një institucioni arsimor ose anëtarët e një profesioni. Në çdo bashkësi të caktuar, kultura që promovon, qëndrimet që nxit dhe modelet e mendimit dhe sjelljes që kultivon, përcaktohen kryesisht nga ndjenja kolektive e qëllimit e anëtarëve të saj. Kur ai qëllim është të kontribuojë në përmirësimin e shoqërisë, komuniteti bëhet një mjedis në të cilin fuqitë shumëfishohen në veprime të unifikuara, ku vullneti individual dhe vullneti kolektiv përzihen dhe ku fryma e ndërmarrjes përforcohet nga një realizim i nevojës për veprim i bashkërenduar dhe angazhim për të mirën e përbashkët. “ Nevoja supreme e njerëzimit është bashkëpunimi dhe reciprociteti “, tha ‘Abdu’l-Bahá. “ Sa më të forta të jenë lidhjet e shoqërisë dhe solidaritetit mes njerëzve, aq më e madhe do të jetë fuqia e konstruktivitetit dhe arritjes në të gjitha rrafshet e veprimtarisë njerëzore .” 2 Në të njëjtën mënyrë që qenia njerëzore është më shumë se shuma e qelizave individuale që përbëjnë trupin e saj, kështu që edhe fuqitë e një bashkësie të unifikuar i tejkalojnë fuqitë e kombinuara të anëtarëve të tij individualë. Bahá’ -të jetojnë dhe punojnë në dhjetëra mijëra lokalitete në çdo kontinent të globit, dhe të shikuara së bashku mund të thuhet se përfaqësojnë diversitetin e të gjithë racës njerëzore. Kudo që ata banojnë, familjet dhe miqtë Bahá’í angazhohen në përpjekje për t’i zbatuar mësimet e Bahá’u’lláh -ut në përparimin material dhe shpirtëror të komuniteteve të tyre. Në një mënyrë të karakterizuar nga gatishmëria për të mësuar, ata përpiqen të kontribuojnë në një proces të ndërtimit të komunitetit, në të cilin aktet e adhurimit dhe përpjekjet për të promovuar të mirën e përbashkët janë thurur së bashku. Të gjithë të gatshëm për të marrë pjesë në këtë proces janë të mirëseardhur. Qëllimi i tij, në fund të fundit, është të ndihmojë në ngritjen e kapacitetit të gjithnjë e më shumë njerëzve për të marrë përgjegjësinë për zhvillimin e tyre shpirtëror, shoqëror dhe intelektual, në mënyrë që ata ta shohin veten si agjentë aktivë të përparimit të tyre dhe të komuniteteve të tyre. sesa spektatorë pasivë të ngjarjeve jashtë kontrollit të tyre.
© 2021 cheerzo Komuniteti Ndërkombëtar
Scroll to Top