Ajo që Besojnë Bahá’ -të

Zoti dhe Krijimi i Tij

Natyra

Marrëdhënia jonë me natyrën

Marrëdhënia jonë me botën natyrore mund të krahasohet me atë të një embrioni në barkun e nënës së tij. Universi fizik është matrica në të cilën ne zhvillojmë potencialet tona të qenësishme. Këtu, ne kultivojmë aftësitë dhe cilësitë e nevojshme për përparimin shpirtëror dhe material të njerëzimit dhe udhëtimin e mëtejshëm të shpirtrave tanë pas vdekjes. U deshën miliona e miliona vjet që trupi i njeriut të evoluonte nga organizmat e thjeshtë që përbënin qeniet e para të gjalla në tokë. Teoria e evolucionit – ndër më të suksesshmet nga të gjitha teoritë shkencore – eksploron funksionimin e këtij procesi dhe vazhdon të zbulojë ndërlikimet që lidhen me zhvillimin dhe diversitetin e jetës në planet. Shkrimet Bahá’, nga ana tjetër, shpjegojnë se shpirti njerëzor ka ekzistuar që nga fillimi i krijimit dhe vetëm një herë që një trup njerëzor me kompleksitet të mjaftueshëm kishte evoluar, atributet e atij shpirti mund të shpreheshin në këtë rrafsh ekzistence. Kjo hapi rrugën që proceset evolucionare të një lloji të ndryshëm – evolucioni shoqëror dhe shpirtëror – të kalojnë në krye të jetës njerëzore. Përparimi i qytetërimit sot nxitet nga një trup i njohurive që zgjerohet me shpejtësi – njohuri që fitohen si nëpërmjet kërkimit shkencor në natyrë, ashtu edhe përmes studimit dhe zbatimit të së vërtetës fetare, të zbuluar në mënyrë progresive për njerëzimin. Në pasazhe të ndryshme, ‘Abdu’l-Bahá-i e ka përshkruar qenien njerëzore si “ produktin më fisnik të krijimit 1 < /span>, të cilët “ duhet të jenë të lirë dhe të emancipuar nga robëria e botës së natyrës 2 dhe të cilët, nëpërmjet ushtrimit të fuqisë shkencore dhe intelektuale mund të “ modifikojnë, ndryshojnë dhe kontrollojnë natyrën 3 dhe ” kontrollojë dhe përshtat ”ligjet natyrore“ sipas nevojave të tij. 4 > Kjo nuk nënkupton që njerëzimi duhet të përfshihet në një marrëdhënie grabitqare me natyrën. Përvetësimi i pafund i të mirave materiale, i nxitur nga lakmia individuale dhe kolektive, vetëm rëndon shkatërrimin e mjedisit. Ndërsa gjithnjë e më shumë njerëz pranojnë se krijimi është një tërësi organike, ata gjithashtu pranojnë që fuqitë unike të njerëzimit mbi natyrën mbartin me vete detyrën për të ruajtur rendin dhe ekuilibrin e saj. Meditimi i fenomeneve natyrore avancon të kuptuarit tonë të realitetit shpirtëror. “ Shikoni botën dhe meditoni pak mbi të. Ajo zbulon librin e vet para syve tuaj dhe zbulon atë që ka shkruar në të Pena e Zotit tënd, Moderne, e Gjithë-informuar. 5 Natyra, për shembull, mund të frymëzojë njohuri të thella mbi konceptin e unitetit në diversitet. “ Konsideroni botën e qenieve të krijuara, sa të ndryshme dhe të larmishme janë ato në specie, por me një origjinë të vetme. Të gjitha dallimet që shfaqen janë ato të formës dhe ngjyrës së jashtme. Ky diversitet i tipit është i dukshëm në të gjithë natyrën… Le të shikojmë… në bukurinë në diversitet, bukurinë e harmonisë dhe të marrim një mësim… 6 Shkrimet Bahá’ janë të mbushura me metafora nga natyra të cilat shprehin koncepte shpirtërore si, për shembull, në këtë lutje për fëmijët: “ O Zot! Edukoni këta fëmijë. Këta fëmijë janë bimët e pemishtes Tënde, lulet e livadhit Tënd, trëndafilat e kopshtit Tënd. Shiu yt le të bjerë mbi ta; le të shkëlqejë mbi ta Dielli i Realitetit me dashurinë Tënde. Le të freskojë flladi Yt në mënyrë që ata të aftësohen, rriten dhe zhvillohen dhe shfaqen në bukurinë më të madhe. Ti je Dhuruesi. Ti je i dhembshuri. 7 Shikimi i pasqyrimit të atributeve të Zotit në natyrë dhe kuptimi i tyre si shprehje e vullnetit të Tij frymëzon tek ne një respekt të thellë për botën natyrore. Kjo nuk duhet parë si një thirrje për të adhuruar natyrën. Njerëzimi ka aftësinë për të emancipuar veten nga bota e natyrës; “ për aq kohë sa njeriu është rob i natyrës, ai është një kafshë e egër, pasi lufta për ekzistencë është një nga nevojat e botës së natyrës. 8 Sidoqoftë, bota natyrore është një amanet hyjnor për të cilin të gjithë anëtarët e familjes njerëzore – si administruesit e burimeve të mëdha të planetit – janë përgjegjës. Një administrim i tillë ka një implikim të veçantë për trajtimin e kafshëve. ‘Abdu’l-Bahá shkruan, “ nuk janë vetëm bashkëqytetarët e tyre që të dashurit e Perëndisë duhet t’i trajtojnë me mëshirë dhe dhembshuri, përkundrazi ata duhet të tregojnë mirësinë më të madhe ndaj çdo krijese të gjallë… Trajnoni fëmijët tuaj që nga ditët e tyre të hershme për të qenë pafundësisht të butë dhe të dashur për kafshët.
© 2021 cheerzo Komuniteti Ndërkombëtar
Scroll to Top