Ajo që Besojnë Bahá’ -të

Jeta e Shpirtit

Karakteri dhe Sjellja

Përulësi dhe Besim

Për të zhvilluar cilësi shpirtërore dhe për të kontribuar në përparimin shoqëror kërkon besim te Zoti. Një besim i tillë na lejon të jemi të sigurt se përpjekjet tona do të tërheqin konfirmime hyjnore. Sidoqoftë, veprimi i sigurt duhet të ndërmerret me përulësi. Bahá’u’lláh -u thotë: “ Përulësia e lartëson njeriun në qiellin e lavdisë dhe fuqisë, ndërsa krenaria e poshtëron atë në thellësitë e mjerimit dhe degradimit. ” Përulësia e vërtetë nuk ngjall pasivitet ose mosveprim, dhe duhet të mos ngatërrohet me mungesën e motivimit. Përulësia dhe besimi te Zoti sjell qëndrueshmëri dhe gëzim në një jetë shpirtërore. Ai kurrë nuk duhet të kërkojë të lartësohet mbi askënd, duhet të lajë nga pllaka e zemrës së tij çdo gjurmë krenarie dhe krenarie, duhet të kapet pas durimit dhe dorëheqjes, të respektojë heshtjen dhe të përmbahet nga fjalët boshe.

Bahá’u’lláh, Kitáb-i-Íqan

Çdo shpirt që ecën me përulësi me Perëndinë e tij, në këtë Ditë dhe i afrohet Atij, do ta gjejë veten të investuar me nderin dhe lavdinë e të gjithë emrave të mirë dhe stacionet.

Pastrime nga Shkrimet e Bahá’u’lláh , LXXXII

Askush nuk do të arrijë në brigjet e oqeanit të mirëkuptimit të vërtetë, përveç nëse ai është i shkëputur nga gjithçka që është në qiell dhe në tokë. Shenjtërojeni shpirtrat tuaj, ju popuj të botës, që ju mbase të arrini atë pozitë që Perëndia ka caktuar për ju dhe të hyni kështu në tabernakullin, i cili, sipas periudhave ungjillore të Providencës, është ngritur në kupën qiellore të Bajanit.

Thelbi i këtyre fjalëve është ky: ata që ecin në rrugën e besimit, ata që kanë etje për verën e besimit, duhet të pastrohen nga gjithçka është tokësore – veshët e tyre nga fjalët boshe, mendjet e tyre nga imagjinatat e kota, zemrat e tyre nga ndjenjat e kësaj bote, sytë e tyre nga ajo që humbet. Ata duhet të kenë besim te Perëndia dhe, duke u kapur fort pas Tij, të ndjekin rrugën e Tij.

Bahá’u’lláh, Kitáb-i-Íqan

O BIRI I NJERIUT! Sikur të shpejtoje pafundësinë e hapësirës dhe të përshkosh hapësirën e parajsës, megjithatë nuk do të gjesh prehje përveçse nënshtrimit ndaj urdhrit dhe përulësisë Tonë para Fytyrës Tonë.

Bahá’u’lláh, Fjalët e fshehura arabe , nr. 40

O SHERRBIMTARI IM! Çlirohu nga prangat e kësaj bote dhe liroje shpirtin nga burgu i vetvetes. Shfrytëzojeni shansin tuaj, sepse nuk do t’ju vijë më.

Bahá’u’lláh, Fjalët e fshehura persiane , nr. 40

Përulësia e lartëson njeriun në qiellin e lavdisë dhe fuqisë, ndërsa krenaria e poshtëron atë në thellësitë e mjerimit dhe degradimit.

Bahá’u’lláh, Letër drejtuar Birit të Ujkut

Mos u brengosni për atë që ju ka ndodhur, por vendosni gjithë besimin tuaj te Zoti, i Plotfuqishmi, i Gjithëdijshmi, i Urti. Ngrini shtëpinë tuaj mbi bazën e fortë të thënieve hyjnore dhe lëvdojeni Zotin tuaj. Ai, me të vërtetë, do të të mjaftojë ty mbi të gjithë popujt e tokës.

Bahá’u’lláh, Thërret të Zotit të Ushtrive

Oh, besoni në Zot! sepse Bujaria e Tij është e përjetshme dhe në Bekimet e Tij, sepse ato janë të shkëlqyera. Oh! besoni në të Plotfuqishmin, sepse Ai nuk dështon dhe mirësia e Tij qëndron përgjithmonë! Dielli i Tij jep Dritë vazhdimisht dhe Retë e Mëshirës së Tij janë plot me Ujëra të Dhembshurisë me të cilat Ai u jep ujë zemrave të të gjithë atyre që kanë besim tek Ai. Flladi i tij freskues mbart ndonjëherë shërim në krahët e tij për shpirtrat e tharë të njerëzve!

‘Abdu’l-Bahá, Bisedimet në Paris

[Vetë-dashuria] është një tipar i çuditshëm dhe mjeti i shkatërrimit të shumë shpirtrave të rëndësishëm në botë. Nëse njeriu është i mbarsur me të gjitha cilësitë e mira, por është egoist, të gjitha virtytet e tjera do të zbehen ose do të kalojnë dhe përfundimisht ai do të bëhet më keq.

Pllakat e ‘Abdu’l-Bahá, vëll. 1, f. 136

© 2021 cheerzo Komuniteti Ndërkombëtar
Scroll to Top