Ajo që Besojnë Bahá’ -të

Jeta e Shpirtit

Karakteri dhe Sjellja

E vërteta, Besueshmëria dhe Drejtësia

Vërtetësia dhe besueshmëria përfshijnë shumë më tepër sesa të mos thuash gënjeshtra; ato mishërojnë aftësinë gjithëpërfshirëse për të dalluar, vlerësuar dhe mbështetur vetë të vërtetën. Pa këto cilësi shpirtërore, as përparimi individual as ai shoqëror nuk është i mundur. Drejtësia është jetike për vendosjen e unitetit dhe harmonisë në të gjitha nivelet e shoqërisë, pasi siguron standardin sipas të cilit gjykohet sjellja individuale dhe përpjekja kolektive. Një kërkesë për të jetuar një jetë në shërbim të njerëzimit, është përpjekja e vazhdueshme për të zhvilluar vërtetësinë, besueshmërinë dhe drejtësinë, duke siguruar që ata të jenë gjithnjë të pranishëm në mendime dhe veprime. Ne i lutemi Atij – i lartësuar qoftë Ai – të ndihmojë secilin që të bëhet thelbi i vërtetësisë dhe t’i afrohet Atij.

Bahá’u’lláh, Letër drejtuar Birit të Ujkut

Virtytet dhe atributet që i përkasin Zotit janë të gjitha të dukshme dhe të dukshme, dhe janë përmendur dhe përshkruar në të gjithë Librat qiellorë. Midis tyre janë besueshmëria, vërtetësia, pastërtia e zemrës gjatë komunikimit me Perëndinë, durimi, heqja dorë nga çfarëdo që ka vendosur i Plotfuqishmi, kënaqësia me gjërat që ka dhënë Vullneti i Tij, durimi, jo, falënderimi në mes të mundimeve dhe mbështetja e plotë, në të gjitha rrethanat, mbi Të. Këto renditen, sipas vlerësimit të Zotit, ndër aktet më të larta dhe më të lavdërueshme nga të gjitha.

Pastrime nga Shkrimet e Bahá’u’lláh , CXXXIV

Besueshmëria është portali më i madh që çon në qetësinë dhe sigurinë e njerëzve. Në të vërtetë, qëndrueshmëria e çdo çështjeje varet dhe varet prej saj. Të gjitha fushat e fuqisë, madhështisë dhe pasurisë ndriçohen nga drita e saj.

Pllakat e Bahá’u’lláh , Tarázát

E vërteta është themeli i të gjitha virtyteve njerëzore. Pa vërtetësinë, përparimi dhe suksesi, në të gjitha botët e Zotit, janë të pamundura për çdo shpirt. Kur ky atribut i shenjtë të vendoset te njeriu, të gjitha cilësitë hyjnore gjithashtu do të fitohen.

‘Abdu’l-Bahá, cituar në Ardhja e Drejtësisë Hyjnore

E vërteta, drejtësia dhe integriteti janë atributet e të drejtëve dhe shenjat dalluese të të pastrit. Vërtetësia është cilësia më e mirë pasi kupton të gjitha virtytet e tjera. Një person i vërtetë do të mbrohet nga të gjitha mundimet morale, do të tkurret nga çdo vepër e keqe dhe do të ruhet nga çdo vepër e ligë, përderisa të gjitha veset dhe keqbërjet janë antiteza e vërtetësisë, dhe një njeri i vërtetë do t’i mbajë të gjitha në një neveri të plotë .

‘Abdu’l-Bahá, nga një Tabelë, përkthyer nga Persishtja

O BIR OF I SHPIRTIT! Më i dashuri nga të gjitha gjërat në shikimin Tim është Drejtësia; mos u largo prej saj nëse më do Mua dhe mos e lër pas dore që të të besoj ty. Me ndihmën e saj do të shihni me sytë tuaj dhe jo me sytë e të tjerëve, dhe do të njihni njohuritë tuaja dhe jo njohuritë e të afërmit tuaj. Medito për këtë në zemrën tënde; si te duhet te jesh. Me të vërtetë drejtësia është dhurata Ime për ty dhe shenja e dashamirësisë Sime. Vendoseni atë para syve tuaj.

Bahá’u’lláh, Fjalët e fshehura , arabe nr. 2

Asnjë dritë nuk mund të krahasohet me dritën e drejtësisë. Vendosja e rendit në botë dhe qetësia e kombeve varen prej tij.

Bahá’u’lláh, Letër drejtuar Birit të Ujkut

Drita e njerëzve është Drejtësia. Mos e shuaj atë me erërat e kundërta të shtypjes dhe tiranisë. Qëllimi i drejtësisë është shfaqja e unitetit midis njerëzve. Oqeani i urtësisë hyjnore del brenda kësaj fjale të lartësuar, ndërsa librat e botës nuk mund të përmbajnë rëndësinë e tij të brendshme.

Pllakat e Bahá’u’lláh , Kalimát-i-Firdawsíyyih

Nuk mund të ketë dyshim çfarëdo që të ndodhë nëse ylli i drejtësisë, të cilin retë e tiranisë e kanë errësuar, do të hidhte dritën e tij mbi njerëzit, faqja e tokës do të transformohej plotësisht.

Pastrime nga Shkrimet e Bahá’u’lláh-ut, CXII

© 2021 cheerzo Komuniteti Ndërkombëtar
Scroll to Top