Ajo që Besojnë Bahá’ -të

Bahá’u’lláh -u dhe Besëlidhja e Tij

Shtëpia Universale e Drejtësisë

Zhvillimi i Komunitetit Bahá’í Që nga viti 1963

Në Prill 1963, njëqindvjetori i deklaratës publike të Bahá’u’lláh -ut u shënua nga dy ngjarje të mbara: zgjedhja e parë e Shtëpisë Universale të Drejtësisë – institucioni më i lartë i Rendit Administrativ të Bahá’u’lláh -ut; dhe, disa ditë më pas, mbajtja e Kongresit të parë Botëror Bahá’ in në Londër, në të cilin 7,000 pjesëmarrësit e tij demonstruan me vetë praninë e tyre se sa dramatikisht komuniteti botëror Bahá’í ishte rritur gjatë dekadës së mëparshme. Komuniteti që trashëgoi Shtëpia Universale e Drejtësisë ishte zgjeruar me shpejtësi si rezultat i planit të parë global të Shoghi Effendiut për rritjen dhe konsolidimin e Besimit Bahá’í. Bahá’ -të tani banonin në më shumë se 14,000 lokalitete në rreth 259 shtete sovrane, varësi dhe ishuj të mëdhenj. Rreth 56 vende kishin Asamble Shpirtërore Kombëtare. Edhe pse ende relativisht i vogël, Besimi Bahá’í po merrte karakteristikat e një feje botërore. Përshtatshmëria kulturore e Besimit dhe potenciali i tij për të tërhequr një larmi të gjerë popujsh ishin gjithnjë e më të dukshme; jeta e saj kolektive gjithashtu kishte filluar të shfaqte disa nga potencialet e krijimit të shoqërisë të mishëruara në Zbulesën e Bahá’u’lláh-ut. Menjëherë pas krijimit të saj, Shtëpia Universale e Drejtësisë vazhdoi modelin e vendosur nga Shoghi Effendi për zhvillimin e Besimit Bahá’í brenda kuadrit të një sërë planet globale, secila prej të cilave zgjati disa vjet. Si rezultat, komuniteti botëror Bahá’í është rritur ndjeshëm – në më shumë se 5 milion anëtarë sot që banojnë në mbi 100,000 lokalitete. Midis 1963 dhe 1973, pati një ndryshim të dukshëm në përbërjen e anëtarësimit Bahá’í ndërkombëtarisht pasi një numër i madh njerëzish nga Afrika, Azia dhe Amerika Latine iu bashkuan Besimit. Fiset dhe grupet minoritare të përfaqësuara në komunitet u dyfishuan gjatë asaj dekade dhe numri i Asambleve Shpirtërore Kombëtare u rrit nga 56 që zgjodhën për herë të parë Shtëpinë Universale të Drejtësisë në 113. Sot ka më shumë se 170 Asamble të tilla.

Një Ndikim Pozitiv në Njerëzimin

Bahá’u’lláh -u i dha mandat Shtëpisë Universale të Drejtësisë që të ushtrojë një ndikim pozitiv në mirëqenien e përgjithshme të njerëzimit, duke promovuar arsimin, paqen dhe prosperitetin. Për më shumë se 50 vjet, Shtëpia Universale e Drejtësisë i ka kushtuar energjitë dhe burimet e saj ngritjes së një komuniteti global, anëtarët e të cilit mund të zbatojnë mësimet e Bahá’u’lláh -ut për nevojat e popullsisë së tyre lokale. Të dish rreth mësimeve Bahá’í është një gjë; zbatimi i tyre, megjithatë, për jetën dhe nevojat e shoqërisë është diçka që duhet mësuar. Si rezultat i përhapjes së Besimit në zona të reja, Bahá’í -të filluan të eksplorojnë në mënyrë sistematike se si mësimet e Bahá’u’lláh -ut për zhvillimin e komuniteteve mund të zbatoheshin praktikisht – në fushat e arsimit, shëndetësisë, shkrim -leximit, bujqësisë dhe komunikimit teknologji. Një periudhë e eksperimentimit të përhapur çoi në shfaqjen e proceseve që kërkojnë të rrisin kapacitetin brenda një popullate për të marrë përgjegjësinë për zhvillimin e saj shpirtëror, social dhe intelektual. Duke filluar në vitin 1996, Shtëpia Universale e Drejtësisë nisi të gjithë komunitetin botëror Bahá’í në një program global që e ka parë atë të hyjë në një fazë të re në rritjen e saj. Nga të qenit një komunitet i vogël kryesisht i shqetësuar për jetën dhe aktivitetet e veta, Bahá’í -të e botës u udhëzuan të hapnin aktivitete të tilla për publikun në përgjithësi që do të ushtronin një ndikim gjithnjë e më të dobishëm në jetën e njerëzimit. Për të ndihmuar Bahá’ -të të fitojnë njohuri, aftësi dhe njohuri shpirtërore për të kryer aktivitete të tilla, Shtëpia Universale e Drejtësisë nxiti krijimin e programeve të instituteve të trajnimit në çdo vend. Aktivitetet kryesore që Bahá’ -të ndjekin në lagjet dhe fshatrat e tyre në të gjithë botën janë: klasa për fëmijë, programe të fuqizimit shpirtëror për të rinjtë, tubime devocionale dhe qarqe studimi që ndërtojnë kapacitet për shërbim. Veprimi sistematik dhe një kulturë e të mësuarit – një proces planifikimi, veprimi dhe reflektimi – ka arritur të karakterizojë mënyrën në të cilën funksionon komuniteti Bahá’ worldwide mbarëbotëror.

Zhvillime të tjera

Ndërsa Besimi Bahá’í dhe puna e tij janë zgjeruar, po ashtu është zgjeruar edhe zhvillimi i Qendrës Botërore të tij shpirtërore dhe administrative. Shtëpia Universale e Drejtësisë formuloi dhe botoi Kushtetutën e saj (1972), shtriu në të ardhmen funksionet e Duart e Kauzës së Zotit përmes emërimit të Bordeve Kontinentale të Këshilltarëve (1968), dhe krijoi Qendrën Ndërkombëtare të Mësimdhënies (1973) në Qendrën Botërore të Besimit. Shtëpia Universale e Drejtësisë u zhvendos në Selinë e saj të përhershme në Malin Karmel në 1983. Kompleksi i ndërtesave administrative në të dyja anët e Vendit u përfundua në 2001, me përurimin e ndërtesës së Qendrës Ndërkombëtare të Mësimdhënies. Ruajtja dhe zbukurimi i Faltoreve të Bahá’u’lláh -ut dhe Báb -it, së bashku me vendet e tjera të lidhura me historinë e Besimit, ka vazhduar në Tokën e Shenjtë. Nëntëmbëdhjetë tarraca të bukura kopshtesh që ngjiten sipër dhe poshtë Faltores së Báb -it në malin Karmel, që shtrihen nga fundi i malit deri në majën e tij, u përfunduan gjithashtu në 2001, duke rritur bukurinë e vendit dhe duke demonstruar vizionin Bah harmony’í të harmonisë dhe transformimit. Shtëpitë e Adhurimit Kontinental Bahá’ were u përuruan në Panama City, Panama (1972), Tiapapata, Samoa Perëndimore (1984) dhe New Delhi, Indi (1986), dhe Santiago, Kili (2016). Nga viti 1979 e në vazhdim, pas Revolucionit Islamik në Iran, komuniteti i tij Bah tried’í i sprovuar rëndë u përball përsëri me persekutimin mizor. Situata ka kontribuar në daljen e Besimit Bahá’í nga errësira. Sot ajo njihet gjithnjë e më shumë nga udhëheqësit dhe qeveritë botërore, të cilët, në disa raste, kanë kërkuar Bahá’í -t për pikëpamjet dhe zgjidhjet e tyre, të problemeve të ndryshme shoqërore dhe morale me të cilat përballet njerëzimi. Periudha midis 21 Prill 1992 dhe 20 Prill 1993 u caktua si Viti i Shenjtë në nderim të Bahá’u’lláh -ut dhe në nder të njëqindvjetorit të vdekjes së Tij. Një përkujtim u mbajt në rrethinat e Faltores së Tij, ku morën pjesë gati 3,000 Bahá’ që përfaqësonin çdo bashkësi kombëtare në të gjithë botën. Më vonë po atë vit, në New York City, u mbajt Kongresi i dytë Botëror Bahá’í. Rreth 27,000 Bahá’ nga çdo sfond, që përfaqësonin të gjitha shtresat e shoqërisë njerëzore, u festuan me një frymë gëzimi, ashtu si mijëra të tjerë u mblodhën në nëntë konferenca rajonale në pesë kontinente, të lidhura me Kongresin Botëror me anë të satelitit. Si kontribut në diskursin ndërkombëtar mbi paqen, Shtëpia Universale e Drejtësisë iu drejtua një mesazh popujve të botës në vitin 1985, duke parashtruar parakushtet thelbësore për vendosjen e paqes dhe prosperitetit global. Bahá’ -të në të gjithë globin ua paraqitën mesazhin krerëve të shteteve dhe të tjerëve të panumërt dhe – të frymëzuar nga përmbajtja e mesazhit – vazhdojnë të marrin pjesë në diskutime, seminare, konferenca dhe iniciativa paqësore. Në përgjigje të valës në rritje të intolerancës fetare, në 2002 Shtëpia Universale e Drejtësisë iu drejtua një letër udhëheqësve fetarë të botës duke bërë thirrje për një dialog të ri në lidhje me lëvizjen ndërfetare dhe rolin e fesë në shoqëri. Ajo u bëri thirrje atyre që të kenë parasysh parimin e njëshmërisë së fesë si një parakusht për vendosjen e paqes. Që nga formimi i Shtëpisë Universale të Drejtësisë, një gamë e gjerë iniciativash janë ndërmarrë gjithashtu në fusha të tilla si të drejtat e njeriut, prosperiteti global dhe përparimi i grave. Në Kombet e Bashkuara, në forumet ndërkombëtare dhe në të gjitha llojet e hapësirave shoqërore në nivel kombëtar dhe lokal, Bahá’ -të po marrin pjesë gjithnjë e më shumë në diskutimet rreth çështjeve që shqetësojnë shoqërinë. Të rinjtë, me energjinë e tyre të bollshme dhe lirinë relative, luajnë një rol udhëheqës në veprimtarinë Bahá’í.

Kuptimi Bahá’ of i spiritualitetit përfshin jo vetëm jetën personale dhe kolektive, por edhe përparimin e njerëzimit në tërësi. Shfaqja e këtij komuniteti të përhapur fetar, duke përparuar së bashku nën drejtimin e Shtëpisë Universale të Drejtësisë, ofron dëshmi bindëse se raca njerëzore, në të gjithë diversitetin e saj, mund të mësojë të jetojë dhe të punojë si një familje e bashkuar në një atdhe global.
© 2021 cheerzo Komuniteti Ndërkombëtar
Scroll to Top