Ajo që Besojnë Bahá’ -të

Zoti dhe Krijimi i Tij

Zbulesa

Një Zot i panjohur

Zoti, Krijuesi i universit, është i gjithëdijshëm, i dashur dhe i mëshirshëm. Ashtu si dielli fizik shkëlqen në të gjithë botën, ashtu edhe drita e Perëndisë është hedhur mbi të gjithë Krijimin. “ Ndërsa dielli pjek frytet e tokës dhe u jep jetë dhe ngrohtësi të gjitha qenieve të gjalla, kështu shkëlqen Dielli i së Vërtetës mbi të gjithë shpirtrat, duke i mbushur me zjarrin e dashurisë dhe mirëkuptimit Hyjnor. 1 Isshtë e pamundur që çdo mendje e vdekshme të kuptojë me të vërtetë realitetin e Perëndisë. Çfarëdo që krijohet nuk mund të kuptojë ose përshkruajë krijuesin e saj. Një tabelë, për shembull, është e paaftë për të kuptuar zejtarin që e bëri atë, edhe pse aftësitë dhe atributet e tij mund të pasqyrohen në krijimin e tij. Sado i gjerë apo imagjinativ të jetë koncepti ynë për Perëndinë, ai gjithmonë do të kufizohet domosdoshmërisht nga kufizimet e mendjes njerëzore. “ Ajo që ne imagjinojmë, nuk është Realiteti i Perëndisë; Ai, i panjohuri, i pamendueshmi, është shumë përtej konceptit më të lartë të njeriut. 2 Çdo mbretëri e natyrës është e paaftë të kuptojë nivelin e ekzistencës më të lartë se vetja. Një shkëmb nuk mund ta imagjinojë fuqinë në rritje të një bime; një pemë nuk është në gjendje të kuptojë fuqitë e shikimit, dëgjimit, nuhatjes ose lëvizjes që posedon një kafshë; dhe një kafshë nuk do të arrijë kurrë ndërgjegjen që dallon një qenie njerëzore. Në mënyrë të ngjashme, mendjet njerëzore nuk do të jenë kurrë në gjendje të kuptojnë plotësisht veprimet e mbretërisë shpirtërore. “ Të gjitha mbretëritë superiore janë të pakuptueshme për inferiorët; si mundet pra që krijesa, njeriu, të kuptojë Krijuesin e plotfuqishëm të të gjithëve? 3 Ndërsa natyra e vërtetë e Zotit do të na ikë gjithmonë, qëllimi i jetës sonë është ta njohim, ta duam dhe t’i afrohemi Atij. “ Unë kam frymëzuar brenda teje një frymë të Frymës Sime, që ti të jesh i dashuri Im. 4 Ajo që mund të dimë për Zotin e panjohur na është mësuar nga vazhdimësia e Themeluesve të feve të mëdha botërore, Manifestimet e Zotit . Përgjatë shekujve, besimi ynë në Perëndinë – dhe rrugët që kemi ndjekur drejt Tij – janë formësuar nga mësimet e tyre. Bahá’u’lláh -u, Manifestimet më të fundit të Zotit, na mëson se shenjat e ekzistencës së Zotit janë kudo: “ Çdo gjë e krijuar në të gjithë universin nuk është veçse një derë që çon në njohurinë e Tij, një shenjë e Tij sovraniteti, një zbulesë e emrave të Tij, një simbol i madhështisë së Tij, një shenjë e fuqisë së Tij, një mjet pranimi në Shtegun e Tij të drejtë… 5 Bukuria, pasuria dhe larmia e botës natyrore janë kështu të gjitha shprehje të atributeve të Zotit. “ Nëse dëshirojmë të lidhemi me realitetin e Hyjnisë, ne e bëjmë këtë duke njohur fenomenet e tij, atributet dhe gjurmët e tij, të cilat janë të përhapura në univers. 6 Të gjitha gjërat janë pajisur me aftësinë për të pasqyruar disa nga cilësitë e Perëndisë. Qeniet njerëzore, megjithatë, janë investuar me fuqinë për të shfaqur potencialisht të gjitha atributet e Tij. “ Ti je llamba Ime dhe drita Ime është në ty. Merrni prej saj shkëlqimin tuaj dhe mos kërkoni askënd tjetër veç Meje. 7 Për të na ndihmuar në njohjen dhe adhurimin e Zotit, mësimet e Manifestimeve japin përshkrime të panumërta të cilësive shpirtërore që ne vetë duhet të zhvillojmë – për shembull, urtësinë dhe drejtësinë, vërtetësinë dhe mirësjelljen, besnikërinë dhe dhembshurinë. Cilësi të tilla zhvillohen duke menduar dhe vepruar nën dritën e udhëzimit hyjnor. “ [B] y besimi, ” shkroi ‘Abdu’l-Bahá, “ nënkuptohet, së pari, njohuri e ndërgjegjshme dhe së dyti, praktika e veprave të mira.
© 2021 cheerzo Komuniteti Ndërkombëtar
Scroll to Top